تبلیغات
مهندسی مکانیک و هوافضا - مطالب ابر حروف یونانی در متلب
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
Greek Letters and Special Characters in Graph Text

Create a simple line plot and add a title to the graph. Include the Greek letter $\pi$ in the title by using the TeX markup \pi.

x = linspace(0,2*pi);
y = sin(x);
plot(x,y)
title('x ranges from 0 to 2\pi')

Include Superscripts and Annotations in Graph Text

Create a line plot and add a title and axis labels to the graph. Display a superscript in the title using the ^ character. The ^ character modifies the character immediately following it. Include multiple characters in the superscript by enclosing them in curly braces {}. Include the Greek letters $\alpha$ and $\mu$ in the text using the TeX markups \alpha and \mu, respectively.

t = 1:900;
y = 0.25*exp(-0.005*t);

figure
plot(t,y)
title('Ae^{\alphat} for A = 0.25 and \alpha = -0.0005')
xlabel('Time \musec')
ylabel('Amplitude')

Add text at the data point where t = 300. Use the TeX markup \bullet to add a marker to the specified point and use \leftarrow to include an arrow pointing to the left. By default, the specified data point is to the left of the text.

txt = '\bullet \leftarrow 0.25t e^{-0.005t} at t = 300';
text(t(300),y(300),txt)

ادامه مطلب

مرتبط با: متلب ( MATLAB ) ,
نحوه درج حروف (سمبل های) یونانی (Greek Symbols) در شکل ها
سلام .
حتما تا حالا براتون پیش اومده که خواستید یک حرف (سمبل) یونانی رو در قسمتی از شکلتون بنویسید . مثلا فرض کنید با دستور title بخواهید عنوان شکل رو بنویسید و باید در این عنوان یک حرف یونانی رو هم داشته باشید . 
دستور title یک رشته رو دریافت میکنه و بر طبق اون رشته ، عنوان شکل ساخته میشه . برای درج حروف یونانی باید هر یک از عبارت های عکس زیر رو در اون رشته بنویسید تا حرف (سمبل) یونانی معادل آن در عنوان شکل نمایش داده بشه :

www.aeros.ir

برای دستورات دیگر که مشابه title هستند نیز می توانید از این عبارت ها استفاده کنید .


مرتبط با: متلب ( MATLAB ) ,