بسیاری از دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان جایی در زندگی آکادمیک خود مجبورند متن علمی خود را به زبان انگلیسی بنویسند یا آن که یک متن علمی را از انگلیسی به فارسی ترجمه کنند. کار با متون علمی یکی از حساس‌ترین موارد کاربرد ترجمه فارسی به انگلیسی و بالعکس است. شما در پست‌های مرکز ترجمه کاردوآنلاین درباره عبارات پرکاربرد متون علمی انگلیسی با پرکاربردترین عبارت‌های مورد استفاده در متون آکادمیک به زبان انگلیسی آشنا می‌شوید. پیش از آن یک نکته را یادآوری می‌کنم: هر فردی که مایل است وارد دنیای نگارش یا ترجمه علمی بشود، پیشاپیش باید به گرامر، مهارت‌های نگارش و خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی اشراف کافی داشته باشد. اگر لازم می‌بینید، نکات عمومی، بخش‌ها و موضوعات مهم مطرح در متون علمی انگلیسی را در این پست (به انگلیسی) بخوانید. اگر در نگارش جملات پیچیده و حرفه‌ای انگلیسی نیاز به مطالعه دارید به پست‌های مربوط به جملات طولانی انگلیسی در مرکز ترجمه کاردوآنلاین مراجعه کنید. بخش‌های مهم یک متن علمی را در این پست ببینید.


عبارات رایج در مقدمه مقاله علمی paper-introduction

عبارات رایج در مقدمه مقاله علمی

موضوعات و بخش‌هایی هستند که تقریباً در همه متون علمی تکرار می‌شوند. هر یک از این موضوعات و بخش‌ها عبارت‌های مربوط به خودشان را دارند که در متون علمی (با کمی تغییر) مدام تکرار می‌شوند. مرکز مترجمی کاردوآنلاین اصطلاحات مربوط به هر یک از بخش‌های متون علمی انگلیسی را به صورت دسته‌بندی‌شده در اختیار شما می‌گذارد. برای دیدن همه بخش‌های یک متن علمی این پست از کاردوآنلاین را مشاهده کنید. در این پست با عبارات رایج در مقدمه مقاله علمی آشنا می‌شوید.

In this paper/thesis the researcher shall examine/investigate/evaluate/analyze…

در این مقاله/رساله محقق به بررسی/تحقیق/ارزیابی/تحلیلِ … خواهد پرداخت.

To answer this question, the researchers begin by taking a closer look at…

محققان این مقاله به منظور پاسخگویی به این پرسش، کار را با بررسی دقیق‌ترِ … آغاز می‌کنند.

The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.

این پرسش که آیا … مدتی است که متخصصان را به خود مشغول کرده است.

It is a well-known fact that…

واقعیت مشهوری است که می‌گوید …

A great deal is being written and said about…

درباره … بسیار نوشته و گفته شده است.

It is generally agreed today that…

امروزه عموماً در این باره توافق وجود دارد که …

We then review the factors…

سپس فاکتورهای … را مورد مرور (و بررسی) قرار می‌دهیم.

A persistent theme in this research is…

موضوعی که در این تحقیق مکرراً (/موضوع اصلی‌ای که) به آن می‌پردازیم … است.

Against this background, the central question that motivates this paper is: …

با توجه به این پیش‌زمینه، پرسش اصلی‌ای که انگیزه نگارش این مقاله بوده این است که …

This research explores the causes of…

این پژوهش دلایل … را مورد بررسی قرار می‌دهد.

The authors of more recent studies have proposed that…

نویسندگان پژوهش‌های اخیر این پیشنهاد را طرح کرده‌اند که …

Our purpose is to…

هدف ما آن است که …

The main aims of the study are …

اهداف اصلی این تحقیق عبارتند از …

By empirically examining…, we hope to produce a more complete understanding of…

با بررسیِ تجربیِ …، محققانِ این پژوهش امیدوارند به درک جامع‌تری از … برسند.

The method of this study is …

روش این پژوهش … است.