حسین اتحادی سه شنبه 8 دی 1394 03:25 ق.ظ نظرات ()
در تصاویر حیرت انگیز زیر میتوانید مهندسی واقعی توسط یک حشره را ببینید .

برش در امتداد خط مستقیم :

آسان پیک

ادامه مطلب ...
قسمت آخر برای تعلیق خانه بُرش نمی خورد
آسان پیک

آسان پیک

اندازه گیری فاصله ها
آسان پیک


تا کردن برگ - هنر واقعی

آسان پیک

و نیز از قسمت زیر
آسان پیک

دو قسمت را همزمان کنار هم نگهداشتن
آسان پیک

قسمت راست را نگهداشتن تا قسمت چپ تا بخورد...!
آسان پیک

آسان پیک

مهندسی واقعی ...

آسان پیک

تعبیه درب وردی منزل
آسان پیک

آسان پیک

کنترل تکیه گاه و محکم نمودن آن با چسب
آسان پیک

آسان پیک
آسان پیک
آیا این مهندسی نیست؟

آسان پیک


آسان پیک


آسان پیک


آسان پیک

آسان پیک